Memory confrontationBits of memories, brought on as soft clouds
Like the smiles of the virgin girls
trembling like soft rain on the land’s foot...
Where the image of innocent smile falls in love
With sinful love of people.
Bits of memories, as the lighting arrows without names
Y
elling in the waiting time: just waiting ... waiting ... waiting ...
Seeking the revival of nostalgic waves
Where I deal with, emigrate from nostalgic....
I swim to reach the other side, muffled voices follow me....

Përballje kujtimesh

Dromca kujtimesh, më sillen si re të buta
Si buzëqeshjet e vajzave të virgjëra
Që dridhen si shiu i butë në këmbë të tokës...
Ku dashurohet imazhi i pafajshëm i buzëqeshjes
Me dashurinë mëkatare ndaj njerëzve.

Dromca kujtimesh, si shigjeta ndriçuese të pa emra
Që ulërasin në kohë pritjesh: vetëm pritje... pritje...pritje...
Duke kërkuar jetësimin e dallgëve të mallit
Ku  unë përballem, emigroj nga e tanishmja.
Notoj të arrij bregun tjetër, më ndjekin zëra të mbytur....