Memory confrontation

Bits of memories, brought on as soft clouds
Like the smiles of the virgin girls
trembling like soft rain on the land’s foot...
Where the image of innocent smile falls in love
With sinful love of people.
Bits of memories, as the lighting arrows without names
Y
elling in the waiting time: just waiting ... waiting ... waiting ...
Seeking the revival of nostalgic waves
Where I deal with, emigrate from nostalgic....
I swim to reach the other side, muffled voices follow me....

Përballje kujtimesh

Dromca kujtimesh, më sillen si re të buta
Si buzëqeshjet e vajzave të virgjëra
Që dridhen si shiu i butë në këmbë të tokës...
Ku dashurohet imazhi i pafajshëm i buzëqeshjes
Me dashurinë mëkatare ndaj njerëzve.

Dromca kujtimesh, si shigjeta ndriçuese të pa emra
Që ulërasin në kohë pritjesh: vetëm pritje... pritje...pritje...
Duke kërkuar jetësimin e dallgëve të mallit
Ku  unë përballem, emigroj nga e tanishmja.
Notoj të arrij bregun tjetër, më ndjekin zëra të mbytur....
Confronto di riccordi                    
             
Pezzetini di riccordi, mi vengono in mente
come soffici nuvolle bianche
come i sorrisi delle verginelle
che tremano dalla pioggia sottile
ai piedi della terra
dove s’innamora l’immagine inocente del sorriso
con l’immagine peccatrice  della gente.

Pezzetini di riccordi
come le frecce  illuminanti senza nome
che urlano ai tempi di attesa,attesa…attesa
dove io mi confronto, emigro dalla nostalgia..
cerco di nuotare arrivare alla riva
dove sento le voci soffocanti che mi seguono..