My country, my love and pain


 
Albania, my love, my pain
Small as does not hold me in, big as all the world
Albania, the air, water, bread, castles, thorns
The country that I love and curse.
 
My Albania, one of the blessed lands of God
Your mountain-chain beautiful eyes of the sun,
My love hanging over the ancient shoulders 
And the nostalgic for you is called immigrant.
 
My Eagle, follows me in every storm
In every challenge with myself
In every challenge in advanced societies
With century fates hanging in the hook of archives ...
 
       Shqipëria ime, dashuri e dhimbje

Shqipëria ime, dashuria, dhimbja
E vogël nuk më nxë, e madhe sa gjithë bota
Shqipëria, ajri, uji, buka, kështjella, ferra,
Vendi që e dua dhe e mallkoj.

Shqipëria ime, toka më e bekuar prej Zotit,
Vargmalet e tua si sytë e bukur të diellit,
Dashuria ime varur mbi supe të lashtë
E malli për ty e ka emrin emigrant.

Shqipja ime, më ndjek në çdo furtunë,
Në çdo sfidë me veten time,
Në çdo sfidë në shoqëritë e përparuara
Me fatet shekullorë varur në çengel arkivash.